2_logo.png            KULKUPELI & PERÄVAUNU OY                     info@kulkupeli.fi                 K-Supermarket Kemiö

            Y-3176869-6

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Kulkupeli & Perävaunu Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

KULKUPELI & PERÄVAUNU OY

Y-tunnus: 3176869-6

Osoite: Koskikatu 1
24240 SALO

Sähköposti: info@kulkupeli.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jan Jaakkola


3. Rekisterin nimi

Kulkupeli & perävaunu -asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen, eli tämän rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita asiakassuhdetta rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää tapahtumien ja palveluiden kehittämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaisiin päin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä.


5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Y-tunnus
Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä rekisterinpitäjän asiakkailta itseltään.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta, paitsi asiakkuussuhteen perusteella niille toimijoille, joiden tuotteita tai palveluita asiakas ostaa järjestelmän kautta.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.


9. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kulkupeli & Perävaunu Oy, Koskikatu 1, 24240 Salo, Finland.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kulkupeli & Perävaunu Oy, Koskikatu 1, 24240 Salo, Finland.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kulkupeli & Perävaunu Oy, Koskikatu 1, 24240 Salo, Finland.