0_logo.pngEurovarasto / OULU 050 542 2366
Vuokraa varasto helposti netistä!

PERÄKÄRRYN SOPIMUSEHDOT     29.11.2022


Peräkärryjen vuokraushinta 20€ / vuorokausi. Minimiveloitus yksi vuorokausi.

Lisäturva 5€ / vuorokausi.   (ks. vakuutuskohta alempana) 

Vuokralle ottaja (=asiakas) on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, asiakkaan on tehtävä siitä ilmoitus vuokranantajalle viipymättä.

Asiakkaan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon.

Peräkärry on puhdistettava sisältä käytön jälkeen.  Peräkärryn kuomua ei saa pestä painepesurilla.

Asiakas vastaa siitä että peräkärryä kuljettavalla kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko. peräkärryä.  Asiakas vastaa mahdollisista pysäköintimääräyksien rikkomisista tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista sekä maksaa ne.  Vuokranantaja on oikeutettu luovuttamaan vuokraajan tiedot viranomaisille näiden maksujen perimistä varten ja muiden viranomaistoimintaa vaativien tilanteiden selvittämiseksi.

Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta asiakas ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärryä ilman vuokranantajan antamaa suostumusta.

Peräkärry on palautettava takaisin myymälään viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana tyhjänä ja puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.  Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.  Vuokrauksen päätyttyä peräkärry on lukittava aisalukolla ja avain palautettava avaimen noutopaikkaan.  Palauttamalla avaimen vuokralainen suostuu siihen että peräkärry voidaan vapauttaa varauksesta vaikka vuokra-aika ei olisi vielä päättynyt.  Mikäli peräkärry palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin ilman vuokranantajan lupaa tai tyhjentämättömänä tai likaisena, on vuokranajalla oikeus veloittaa kärryn puhdistamisesta 50 euroa + mahdollisen vuokra-ajan ylityksen hinta hinnaston mukaan.  Lisäksi vuokranantajalla on oikeus vaatia korvaus peräkärrylle aiheutuneista muista vahingosta.

Vuokrakärryä ei saa viedä Pohjoismaiden rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole erikseen vuokranantajan kanssa sovittu. 

Peräkärry on täysvakuutettu.  Asiakkaan omavastuu varkaus- ja vahinkotapauksessa on 200 €. Maksamalla lisäturvan (5€/vrk) asiakas saa omavastuuvähennyksen. Otettu omavastuuvähennys ei vapauta asiakasta vastuusta niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten esim. nokkapyörän ylös nostamatta jättämisestä ajon ajaksi. Peräkärryn renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle, eivätkä ne kuulu lisäturvan piiriin.    

Mikäli vuokrakaluston luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.  Vuokranantaja ei vastaa luovutuksen viivästymisestä, peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Mikäli asiakas haluaa perua vuokrauksen, tulee se tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään 24h ennen vuokrauksen alkamista.