Eurovarasto p. 050 542 2366
Vuokraa varasto helposti netistä!

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Eurovarasto / Talcap OY Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Eurovarasto / Talcap OY
Y-tunnus: 2486805-8
Osoite: Sieppotie 8, 90650 Oulu
Sähköposti: info@eurovarasto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Ala-Lehtimäki

3. Rekisterin nimi

Eurovarasto -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen eli tämän rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita asiakassuhdetta rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää palveluiden kehittämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaisiin päin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Y-tunnus
Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä rekisterinpitäjän asiakkailta itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta, paitsi asiakkuussuhteen perusteella niille yrityksille, joiden tuotteita asiakas ostaa palvelun kautta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Eurovarasto, Sieppotie 8, 90650 Oulu, Finland.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Eurovarasto, Sieppotie 8, 90650 Oulu, Finland.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Eurovarasto, Sieppotie 8, 90650 Oulu, Finland.